MARKA OSOBISTA PRAWNIKA

Marka Osobista Prawnika: od Marzeń do Wizji, od Wizji do Rozwoju Kancelarii – nie jest zwykłą książką, jest to narzędzie mentoringowe mające na celu doprowadzić Cię krok po kroku do zbudowania i rozwoju świadomej marki prawniczej.

W dzisiejszym świecie, w którym konkurencja w branży prawnej staje się coraz bardziej zaciekła, kluczowym czynnikiem sukcesu dla prawników staje się budowanie silnej marki osobistej. Książka elektroniczna „Marka Osobista Prawnika: od Marzeń do Wizji, od Wizji do Rozwoju Kancelarii” stanowi kompleksowy przewodnik dla prawników, którzy pragną przekształcić swoje marzenia o uznanej i rozpoznawalnej marce w rzeczywistość.

SPIS TREŚCI E-BOOKA:

 1. Wstęp.
 2. Zwyczajna marka.          
 3. Zew marki.  
 4. Twój wybór. Zdefiniuj swoją markę.
 5. „Nowa” marka. Świadoma marka.
 6. Przeszkody, własne słabości, sprzymierzeńcy, wrogowie.
 7. Jaskinia mroku.   
 8. Poszukiwanie siły. Narzędzia, które pomogą Ci zbudować markę.
 9. Droga do marki. Plan na rozwój.
 10. Punkt kulminacyjny. Sposoby na dotarcie do klientów.
 11. Nagroda. Audyt własnej marki.
 12. Wywiad z adw. Joanna Lubecką.
 13. Wywiad z r.pr. Anetą Pacek- Łopalewską.
 14. Wywiad z r.pr. Iloną Przetacznik.
 15. Wywiad z Sarą i Rafałem Solarek.
 16. Zakończenie.

 

Do e-booka dołączona jest karta weryfikacji celu w modelu SMART, karta analizy SWOT oraz karta analizy konkurencji.

Ta niezwykła książka elektroniczna przynosi rewolucyjne spojrzenie na rozwój kariery prawniczej. Skierowana jest do studentów prawa, aplikantów oraz doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych:

 • tych, którzy z entuzjazmem, ale nieświadomie budują własne marki;
 • tych, którzy chcieliby budować marki, ale nie wiedzą, jak się za to zabrać;
 • tych, którzy w ogóle nie są świadomi istnienia potrzeby posiadania marki.

 

Autorka, dzieli się nie tylko swoimi doświadczeniami, ale także narzędziami i strategiami, które pomogą Ci osiągnąć swój pełny potencjał.

Rozdział 1: Zwyczajna marka.

Pierwszy rozdział skupia się na weryfikacji Twojego obecnego poziomu stanu marki. Autorka zachęca do zastanowienia się, czy jesteśmy gotowi na rozwój naszej marki, oraz jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć ten cel.

Rozdział 2: Zew marki.

W kolejnym kroku czytelnik jest zachęcany do zidentyfikowania impulsów, które prowadzą do chęci budowania własnej marki. Autorka stawia pytanie: Co motywuje prawnika do tego działania?

Rozdział 3: Twój wybór. Zdefiniuj swoją markę.

Ten rozdział skupia się na precyzowaniu wizji marki, misji, wartości oraz celów. Przedstawia konieczność sprecyzowania tych elementów, aby zapewnić solidne fundamenty dla rozwoju marki.

Rozdział 4: „Nowa” marka. Świadoma marka.

Autorka przedstawia zasady budowania marki opartej na pozycji eksperta. Zwraca uwagę na konieczność świadomego działania, aby marka mogła się rozwinąć.

Rozdział 5: Przeszkody, własne słabości, sprzymierzeńcy, wrogowie.

Ten rozdział skupia się na identyfikacji i pokonywaniu wewnętrznych przeszkód, takich jak brak celu, brak motywacji, obawa przed krytyką, krytyk wewnętrzny, opór czy przekonania ograniczające które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju marki.

Rozdział 6: Jaskinia mroku.

Autorka wskazuje na konieczność zrozumienia głębokich motywacji i celów, które prowadzą do budowania marki, aby móc ją rozwijać skutecznie.

Rozdział 7: Poszukiwanie siły. Narzędzia, które pomogą Ci zbudować markę.

Ten rozdział przedstawia praktyczne narzędzia, takie jak analiza SWOT, testy osobowości, mentoring czy networking, które mogą pomóc w budowaniu marki prawniczej.

Rozdział 8: Droga do marki. Plan na rozwój.

W tym rozdziale omawiana jest specjalizacja, grupa docelowa, analiza konkurencji, komunikacja oraz marketing edukacyjny i wizerunek marki jako kluczowe elementy planu rozwoju marki.

Co znajdziesz w poszczególnych podrozdziałach?

Specjalizacja: Jak wybrać właściwą specjalizację? Jak wdrożyć specjalizację w swojej działalności? Jak skutecznie komunikować specjalizację w kanałach komunikacji? kiedy mogę powiedzieć, że jestem ekspertem w danej dziedzinie?

Grupa docelowa i jej potrzeby: Jak określić swoja grupę docelową klientów? Jak analizować potrzeby i oczekiwania klientów? jak zbudować rozpoznawalność marki wśród docelowej grupy klientów? jakiego klienta nie chcesz?

Analiza konkurencji: podstawowe kroki, narzędzia do analizy, jak wyróżnić się na tle konkurencji?

Komunikacja: jaka powinna być twoja komunikacja z klientem? Aktywne słuchanie, bariery w komunikacji, narzędzia aktywnego słuchania, rola języka ciała i mowy ciała, agenda konstruktywnej rozmowy, komunikacja w sprawach trudnych, komunikacja z gadatliwym klientem, jak prezentować ofertę kancelarii?, model AIDA, jak utrzymać jednolity przekaz w różnych kanałach komunikacji?

Marketing edukacyjny: dlaczego warto włączyć edukację do działań promocyjnych marki? jak dostosować tematykę treści edukacyjnych do oczekiwań i potrzeb klientów? jakie treści edukacyjne są najbardziej efektywne w mediach społecznościowych?

Wizerunek marki i identyfikacja wizualna: co powinieneś brać pod uwagę, projektując spójną identyfikację wizualną?

Rozdział 9: Sposoby dotarcia do klientów

Autorka prezentuje 28 sposobów na skuteczne dotarcie do klientów, co stanowi kluczowy element strategii promocyjnej marki.

Rozdział 10: Audyt własnej marki

Ostatni rozdział skupia się na przeprowadzeniu audytu własnej marki, aby ocenić jej obecną kondycję i określić obszary wymagające poprawy.

Książka zawiera także cztery wywiady. Wywiad z adw. Joanna Lubecką, wywiad z r.pr. Anetą Pacek- Łopalewską, wywiad z r.pr. Iloną Przetacznik mówi o historii ich marek. Natomiast wywiad z Sarą i Rafałem Solarek jest o strategii komunikacji treści.

Książka zawiera również kartę weryfikacji celów, kartę analizy SWOT oraz kartę analizy konkurencji, co pozwala czytelnikom na praktyczne zastosowanie omawianych strategii do swojej działalności prawniczej. Dzięki temu przewodnikowi prawnicy mają szansę przekształcić swoje marzenia o silnej i rozpoznawalnej marce w rzeczywistość, co pozwoli Ci osiągnąć powodzenie w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku rynkowym.

W moim sklepie znajdziesz także Workbook: 30-dniowe wyzwanie Zbuduj Własną Markę.