Prawo medyczne i błędy lekarskie

Prawo medyczne to szczególna gałąź prawa cywilnego, która reguluje stosunki zachodzące pomiędzy pacjentami a podmiotami świadczącymi usługi medyczne. Określa nie tylko prawa i obowiązki pacjenta, ale także zobowiązania personelu medycznego. Wszystkie sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania za popełnione błędy medyczne są więc z istoty rzeczy nie tylko skomplikowane, ale i trudne dla strony dochodzącej swoich praw. Poszkodowani pacjenci muszą się bowiem zmagać nie tylko z często poważnymi powikłaniami zdrowotnymi, ale i trudną i stresującą dla siebie sytuacją. Aby oszczędzić im niepotrzebnych komplikacji prawnych, Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim Klientom profesjonalną i kompleksową pomoc i obsługę prawną z zakresu prawa medycznego.

Każdy pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek zaniedbań organów opieki zdrowotnej lub w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, może ubiegać się roszczeń cywilnych w formie:

 • odszkodowania;
 • zadośćuczynienia;
 • renty z tytułu orzeczenia całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, stwierdzenia zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia perspektyw na przyszłość;
 • ustalenia odpowiedzialności na przyszłość na rzecz poszkodowanego przez odpowiedzialny podmiot świadczący usługi medyczne.

 

 

Usługi prawne oferowane przez Kancelarię Adwokacką to nie tylko gwarancja skuteczności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, ale i zabezpieczenie praw przysługujących poszkodowanym pacjentom. Jako adwokat z doświadczeniem zapewniam swoim Klientom kompleksową obsługę prawną z zakresu roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi medyczne (szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, gabinety dentystyczne).

 

Jako pełnomocnik reprezentuję także interesy pokrzywdzonych pacjentów w postępowaniach karnych toczących się przeciwko lekarzom, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w trakcie postępowania sądowego.  Nierzadko jestem również obrońcą oskarżonych- dyrektorów szpitali, lekarzy, położnych itp.

 

Kancelaria Adwokacka w obrębie roszczeń cywilnych z zakresu prawa medycznego i błędów lekarskich oferuje obsługę prawną obejmującą:

 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu błędów w sztuce lekarskiej;
 • analizę dokumentacji w sprawie;
 • opiniowanie dokumentacji medycznej;
 • ustalenie strategii postępowania;
 • negocjacje z ubezpieczycielem;
 • przygotowanie pism procesowych;
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji;
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

 

W trosce o bezpieczeństwo i komfort moich Klientów stawiam na pełen profesjonalizm i gwarantuję wysoki poziom przygotowania merytorycznego, który przekłada się na jakość wykonywanych usług prawnych. Jeżeli z jakichkolwiek powodów zostali Państwo poszkodowani w wyniku błędów lekarskich oraz zaniechań innych przedstawicieli zawodów medycznych czy również podejrzani lub oskarżeni w tym zakresie, zapraszam do kontaktu – dokonam rzetelnej analizy Państwa sprawy i wypracuję najlepszą strategię odszkodowawczą.