Opiniowanie i sporządzanie umów

Umowa definiowana jest jako czynność prawna opierająca się na jawnym i zgodnym porozumieniu dwóch stron, które określa ich prawa i obowiązki. Może się jednak okazać, że nawet podpisana i ważna umowa nie chroni naszych interesów wystarczająco lub chroni je tylko pozornie. Aby uniknąć błędów w zawieranych kontraktach i wystrzegać się niekorzystnych zapisów w umowach, najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który w sposób fachowy przeanalizuje ich treść. Od tego bowiem, w jaki sposób zostanie sporządzona umowa, zależy nie tylko jej celowość, ale także przywileje i obowiązki prawne nakładane przez nią na osoby zobowiązane do jej realizacji.

Jako adwokat zapewniam moim Klientom pełną, profesjonalną i szybką obsługę prawną w zakresie sporządzania i opiniowania umów, która w prosty i skuteczny sposób zabezpieczy Państwa interesy przed niepożądanymi skutkami błędnie skonstruowanych kontraktów. Każdy prawnie usankcjonowany dokument wymaga pełnej skrupulatności i uwagi, a ochrona praw Klientów jest dla mnie priorytetem, dlatego zapewniam, że pomoc prawna, której oczekują Klienci Kancelarii Adwokackiej, będzie zapewniona już na pierwszym spotkaniu. 

 

Kancelaria Adwokacka w sposób kompleksowy sprawuje pieczę nad procesem powstawania wszelkiego rodzaju umów i regulaminów – od sporządzenia ich projektu, po jego zaopiniowanie i negocjacje, aż do zatwierdzenia i podpisania umowy gwarantującej korzyści Klienta. Analizuję i weryfikuję przedmiot umów już istniejących i dokonuję jednorazowej oceny postanowień zawartych w kontraktach w celu wykluczenia warunków godzących w interes Klientów. Ograniczam też ich odpowiedzialność kontraktową.

 

Oferuję profesjonalne i kompleksowe usługi prawne z dziedziny prawa umów w zakresie:

  • sporządzania, analizowania i opiniowania projektów umów (m.in. umów o dzieło i umów zlecenia, umów pożyczki i kredytu, umów spadkowych, umów sprzedaży lub zakupu majątku ruchomego, umów darowizny lub sprzedaży nieruchomości, umów najmu, umów dożywocia, umów deweloperskich, umów agencyjnych, umów dostawy, umów kontraktacji, umów o roboty budowlane, umów komisu, umów przewozu, umów spedycji, umów w zakresie praw własności przemysłowej, umów w zakresie turystyki oraz umów w obrocie konsumenckim);
  • obsługi prawnej zabezpieczającej warunki wykonywania umów w obrocie gospodarczym;
  • obsługi prawnej i pełnomocnictwa w postępowaniach prawnych dotyczących niewywiązania się z warunków umowy, zerwania warunków umowy oraz w sprawach o wykonanie umów;
  • negocjowania kontraktów handlowych.

 

 

Jako zawodowy adwokat szkolę swoich Klientów, jak czytać umowy i na co zwracać uwagę, aby unikać częstych błędów zawieranych w kontraktach.

 

Jeżeli potrzebują Państwo opinii lub pomocy doświadczonego adwokata w zakresie umów i dokumentów, zachęcam do kontaktu z moją Kancelarią. Zapewniam kompleksową i szybką obsługę prawną w zakresie analizy, korekty oraz tworzenia umów. Przeanalizuję sporządzony już kontrakt i wskażę potencjalne skutki prawne wynikające z jego poszczególnych zapisów.