Odszkodowania i zadośćuczynienia

Droga do uzyskania satysfakcjonującego zadośćuczynienia bądź odszkodowania bywa często zawiła. Najlepszym sposobem na oszczędzenie sobie nerwów oraz na pomyślne zakończenie sprawy jest współpraca z kancelarią prawną i adwokatem posiadającym doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań.

Kancelaria Adwokacka oferuje kompletną pomoc prawną z zakresu uzyskiwania świadczeń tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

 

Działam zarówno w postępowaniu przed ubezpieczycielami, jak i w późniejszym procesie sądowym. Pomagam oszacować wysokość odszkodowania dla wszystkich rodzajów szkód, zarówno materialnych, jak i osobowych, w tym również związanych ze śmiercią osoby bliskiej i doznanym uszczerbkiem na zdrowiu oraz zadośćuczynieniem za ból i cierpienie.

 

Biorę także udział w negocjacjach ugodowych, które często pozwalają na szybkie zakończenie sporu, co pozwala uzyskać dla Klienta odpowiednie świadczenie w krótkim czasie, bez narażania go na dodatkowe koszty.

 

Dzięki mojej pomocy macie Państwo możliwość uzyskania:

  • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, lekarstw i transportu do placówek medycznych,
  • zwrotu wynagrodzenia, które poszkodowany mógłby pobierać, gdyby nie doszło do wypadku,
  • zwrotu kosztów opieki świadczonej przez osoby trzecie,
  • odpowiedniej renty,
  • rekompensaty za ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne.

 

 

Jeśli chcą Państwo wiedzieć, w jaki sposób uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy, odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania za błędy medyczne, błędy lekarskie oraz jak ubiegać się o odszkodowania i zadośćuczynienia zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką.