Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi dziedzinę prawa cywilnego odnoszącą się do sfery stosunków prawnych zachodzących między poszczególnymi członkami rodziny – rodzicami, dziećmi, małżonkami oraz dziadkami. Każda czynność prawna podejmowana w tym zakresie wymaga od adwokata nie tylko gruntownej wiedzy i skrupulatności, ale i delikatności w podejmowanych działaniach – w kwestii prawa rodzinnego dochodzi bowiem nie tylko do regulacji praw i obowiązków w obrębie rodziny, ale i do szczególnego rodzaju ingerencji w najbardziej intymne sfery jej funkcjonowania.

Kancelaria Adwokacka, mając na uwadze dobro Klienta, zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa opiekuńczego, przy szczególnym i indywidualnym podejściu do trudnych dla Klienta problemów. Zdając sobie sprawę z często złożonych zagadnień dotyczących rodziny i jej funkcjonowania, które niejednokrotnie stanowią trudną do pokonania, a jednocześnie bardzo delikatną barierę, zapewniam swoim Klientom pełną dyskrecję oraz zindywidualizowaną pomoc prawną.

 

Dzięki temu sprawa mi powierzana jest w całości monitorowana i doprowadzana do w pełni korzystnych dla Klienta rozstrzygnięć egzekucyjnych, a on sam nie musi troszczyć się o formalności związane z toczonym postępowaniem.

 

Kancelaria Adwokacka, w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego, zapewnia pełną obsługę prawną oraz pełnomocnictwo w sprawach dotyczących:

 • rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa;
 • podziału oraz egzekucji majątku wspólnego małżonków (na drodze umowy pomiędzy stronami lub za pośrednictwem sądu);
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej;
 • alimentów (zasądzenia, obniżenia, podwyższenia lub porozumienia co do ustania obowiązku);
 • przysposobienia;
 • ustalenia zakresu opieki i kurateli nad nieletnim;
 • ustanowienia władzy rodzicielskiej (ograniczenia, powierzenia wykonywania, pozbawienia, zawieszenia lub przywrócenia);
 • zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenia charakteru kontaktów rodziców z dziećmi;
 • ustalenia lub zaprzeczenia macierzyństwa;
 • ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa;
 • ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa;
 • zarządu majątkiem

 

 

W każdym przypadku, bez względu na charakter prowadzonej sprawy, Kancelaria zapewnia Klientom kompleksową pomoc oraz ochronę ich interesów i zaręcza o bezwzględnej dyskrecji.

 

W celu konsultacji oraz ustalenia pola współpracy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zachęcam do kontaktu – w każdej z powierzonych mi przez Państwa spraw zapewniam kompleksowe wsparcie prawne.