Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków spadkowych po śmierci ich właściciela. W polskich uwarunkowaniach prawnych podstawą dziedziczenia jest testament lub ustawa. W przypadku testamentu osoba sporządzająca go sama przesądza o tym, co stanie się z jej majątkiem po jej śmierci. Może też zdecydować, że podział majątku nastąpi w drodze ustawy i odbędzie się według kategorii i kolejności w niej ustalonych. Bez względu na to, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia, sprawa spadkowa oraz formalności z nią związane wymagają udziału doświadczonego adwokata, który obejmie podmiot uprawniony do dziedziczenia lub przekazujący sukcesję profesjonalną opieką prawną.

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc prawna z zakresu prawa spadkowego adresowana jest nie tylko do spadkodawców, ale także spadkobierców. Jako adwokat udzielam profesjonalnego i kompleksowego wsparcia prawnego dla osób, które chcą w bezpieczny i pewny sposób rozsądzić o swoim majątku na wypadek własnej śmierci. Reprezentuję także przed sądem osoby uprawnione do spadku w dochodzeniu przez nich swoich praw.

 

Kancelaria Adwokacka, w zależności od potrzeb w sprawie sądowej, zapewnia doradztwo oraz obsługę prawną Klientów w zakresie:

  • sporządzenia testamentu oraz aktu tzw. wydziedziczenia (pomoc prawna w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu, aby w razie konieczności podział spadku odbył się w zgodzie z wolą Testatora. Dotyczy to zarówno zapisu spadku jednej lub kilku osobom, rozdysponowania poszczególnych składników majątkowych spadku pomiędzy wskazane osoby, jak i woli pozbawienia osoby uprawnionej do zachowku prawa do jego otrzymania);
  • stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku (działania prawne mające na celu uregulowanie kwestii majątkowej spadkobiercy poprzez uzyskanie notarialnego potwierdzenia dziedziczenia lub postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i jego ewentualnego działu. Klient ma zapewnioną pomoc w sporządzeniu umowy spadkowej, a w razie konieczności jako spadkobierca jest reprezentowany przed sądem);
  • przyjęcia lub odrzucenia spadku (Kancelaria wspiera proces decyzyjny związany spadkobraniem zarówno w ramach procedur o stwierdzenie całkowitego nabycia spadku, nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak i w przypadku odrzucenia zadłużonego spadku);
  • zachowku (jako pełnomocnik stron przygotowuje i prowadzę postępowanie sądowe w procesach o zachowek, reprezentując zarówno osoby uprawnione do zachowku, jak i pozwanych zobowiązanych do jego zapłaty).

 

 

W zakresie prawa spadkowego udzielam porad prawnych wszystkim stronom sporu – spadkobiercom, spadkodawcom, obdarowanym, uprawnionym do zachowku, a także wierzycielom spadkowym.

 

W celu uzyskania profesjonalnej porady prawnej lub skorzystania z usługi adwokackiej na najwyższym poziomie zapraszam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.