Obszary praktyki

Prawo i
postępowanie cywilne

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

Prawo
spadkowe

Opiniowanie
i sporządzanie umów