Blog

Przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym został wprowadzony ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600; dalej: ZmKK22). Został uregulowany przepisem art. 44b Kodeksu…

Marka Osobista Prawnika: od Marzeń do Wizji, od Wizji do Rozwoju Kancelarii – nie jest zwykłą książką, jest to narzędzie mentoringowe mające na celu doprowadzić Cię krok po kroku do zbudowania i rozwoju świadomej marki prawniczej. W dzisiejszym świecie, w którym konkurencja w branży prawnej…

Nielegalne podsłuchiwanie czy też nielegalna instalacja nadajnika GPS a więc nielegalne uzyskiwanie informacji wiąże się  z odpowiedzialnością karną. Wyraźnie mówi o tym przepis art. 267 Kodeksu karnego. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za nielegalne uzyskiwanie informacji? jakie zachowania są uznawane za nielegalne?…

Pomoc w aborcji, aborcja, tabletka poronna, tabletka „dzień po” – to tematy, które wywołują niemałe poruszenie w świecie, a co dopiero w naszym kraju. W polskim prawie istnieje możliwość dokonania aborcji jednak tylko i wyłącznie w określonych przypadkach, jednak nie to jest tematem artykułu. Co…

„Pusta” faktura, faktura nierzetelna, faktura fikcyjna to określenia pojawiające się bardzo często w postępowaniach  w sprawach karnych skarbowych.  Z niniejszego artykułu dowiesz się więc: jak można kwestionować wiarygodność faktury? czy wystawienie „pustej” faktury rodzi obowiązek podatkowy w zakresie VAT? jak prawnie jest kwalifikowany czyn wprowadzenia…

Śpieszę  już z odpowiedzią, możliwe jest umorzenie postępowania o posiadanie narkotyków, konkretyzując o nielegalne posiadanie środków odurzających  lub substancji psychotropowych. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jakie są warunki umorzenia postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków? na jakiej podstawie prawnej jest to możliwe? co oznacza nieznaczna…

Przedmiotem niniejszego wpisu jest mój e-book „Przykłady zarzutów w apelacji karnej”. Dowiesz się z niego: skąd pomysł na taki produkt? do kogo e-book jest skierowany? w czym ten produkt może pomóc? SKĄD POMYSŁ NA PRODUKT ELEKTRONICZNY? Pomysł stworzenia e-booka o przykładach zarzutów w apelacji karnej…

Zakaz kontaktowania się, zbliżania, opuszczania miejsca jako środek karny został określony w przepisie art. 41a Kodeksu karnego. Wyróżniamy więc: 1) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach; 2) zakaz kontaktowania się z określonymi osobami; 3) zakaz zbliżania się do określonych osób; 4) zakaz opuszczania określonego…

Stan wyższej konieczności został uregulowany w art. 26 Kodeksu Karnego. Właśnie o tym kontratypie będzie traktował niniejszy wpis. Z artykułu dowiesz się: czym jest stan wyższej konieczności? co w sytuacji przekroczeni granic wyższej konieczności? jakie są przesłanki zastosowania niniejszego kontratypu? czego nie można usprawiedliwiać stanem…

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest jednym ze sposobów, dzięki którym można zmienić ustrój majątkowy małżeński. W przypadku orzeczenia sądu w tym zakresie mamy do czynienia z tzw. „przymusowym ustrojem majątkowym”. Stanowi o tym wyraźnie przepis art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z niniejszego artykułu…