Blog

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową.  Natomiast ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z…

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową.  Natomiast ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z…

Od czasu wprowadzenia stanu epidemii, rodzice zastanawiają się, czy mogą nie zgodzić się by były  partner/ka zabrał/a dziecko na weekend. Co więc z kontaktami z dzieckiem w stanie epidemii? Na powyższe pytanie odpowiedziało już Ministerstwo Sprawiedliwości. Photo by Joel Overbeck on Unsplash Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w mocy…

Tym razem, już nie rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ale rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W niniejszym opracowaniu nie poruszam już kwestii, które zostały powtórzone w poprzednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia, a…

Tym razem, już nie rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ale rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W niniejszym opracowaniu nie poruszam już kwestii, które zostały powtórzone w poprzednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia, a…

Ustawą z dnia 22 listopada 2002 r. uregulowano wyrównanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Faktycznie, obecnie żyjemy w rzeczywistości stanu nadzwyczajnego, lecz nie stwierdzonego formalnie. Jednak środowiska sędziowskie, prawnicze opowiadają się za tym, aby w…

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniono rozporządzenie MZ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Stąd tytuł artykułu: nowe zakazy czy  zasady bezpieczeństwa? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Tobie. Pomimo zmian, w mocy…

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 20 marca do odwołania. Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. jakie wprowadzono nowe ograniczenia i zakazy wymienionym dokumentem. Podkreślę jedynie, że…

Narażenie na zarażenie. Dzisiaj dowiesz się więcej na ten temat. Przepis art. 161 Kodeksu karnego określa odpowiedzialność karną za wymieniony czyn. KTO DOPUSZCZA SIĘ PRZESTĘPSTWA NARAŻENIA NA ZARAŻENIE? Przestępstwa tego dopuszcza się osoba zarażona wirusem HIV, osoba dotknięta chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną…