Blog

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie ochrony danych osobowych. W uzasadnieniu przedmiotowej ustawy  podkreślono, że odpowiedzialność karna ma być wyjątkiem przewidzianym wyłącznie dla najcięższych naruszeń przepisów. Będzie stanowiła uzupełnienie dla szeroko uregulowanej odpowiedzialności administracyjnej i…

Niniejszy artykuł noszący tytuł „Odpowiedzialność szpitala za zakażenie pacjenta” otwiera cykl wpisów dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu szkody na osobie w wyniku błędu medycznego. Dowiesz się z niego: na jakiej zasadzie szpital ponosi odpowiedzialność za zakażenia szpitalne? jaki jest charakter odpowiedzialności szpitala za zakażenia szpitalne?…

Artykuł ten, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, to ciąg dalszy zagadnienia odpowiedzialności karnej pracodawcy za naruszenie praw pracowników. Tym razem jednak będę pisać o czynach wskazanych w kodeksie karnym, a nie w kodeksie pracy. I nie są to już wykroczenia. Z niniejszego artykułu…

Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie praw pracowników, za wykroczenia, jest uregulowana w Kodeksie pracy. Poniżej przedstawiam najistotniejsze kwestie. Z artykułu dowiesz się: czy tylko pracodawca odpowiada za naruszenie praw pracowników? jaki jest katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika? jaka kara grozi za poszczególne czyny? Photo by…

Przed Nami noc sylwestrowa. Musiałam więc pokusić się o wpis dotyczący zakłócania ciszy nocnej właśnie w tym czasie. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za zakłócanie spokoju? czy podżeganie i pomocnictwo do tego czynu jest karalne? w jakich okolicznościach sprawca dopuszcza się przedmiotowego…

Jednym z rodzajów korupcji jest czyn określony w przepisie art. 228 Kodeksu karnego jako sprzedajność osoby pełniącej funkcje publiczne lub łapownictwo bierne. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jakie kary grożą za przedmiotowe przestępstwo? kto może podlegać odpowiedzialności za sprzedajność? jak jest rozumiany wypadek mniejszej wagi?…

Przedmiotem niniejszego wpisu jest mój najnowszy e-book Twoja własna indywidualna Kancelaria. Jak ją założyć? Dowiesz się z niego: skąd pomysł na taki produkt? do kogo e-book jest skierowany? w czym ten produkt może pomóc? kto brał udział w pracach? jaka była pierwsza recenzja? czy jest…

Przepis art. 209 Kodeksu karnego stanowi o odpowiedzialności karnej za czyn jakim jest uchylanie się od płacenia alimentów. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za przedmiotowe przestępstwo? w jaki sposób można uchylić się od kary? jakie są znamiona przestępstwa niealimentacji? co w sytuacji…

Kodeks karny w art. 177 przewiduje odpowiedzialność karną za wypadek komunikacyjny. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi na spowodowanie wypadku drogowego? kiedy sprawca ponosi odpowiedzialność za ten czyn? w jaki sposób ustalany jest stopień winy sprawcy? czym jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu…

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o odpowiedzialności karnej lekarzy i personelu medycznego za błąd medyczny. Póki jej nie wyłączono ze względu na pandemię COVID-19, przedstawię Ci jak wyglądają takie sprawy w praktyce orzeczniczej. Z niniejszego artykułu dowiesz się: kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność karną…