Blog

Obowiązek poddania dziecka szczepieniu ochronnemu wynika wprost z ustawy i nie musi być potwierdzony decyzją administracyjną. Organy sanitarne nie mają podstaw do wydawania w tym przedmiocie decyzji administracyjnych (V KK 306/15 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 08-01-2016). Zgodnie z art. 5 ust….

Ostatnio w mediach jest bardzo głośno o kontroli pojazdów mechanicznych, a konkretnie stanu przebiegu ich liczników. Wynika to z faktu, iż od 1 stycznia 2020 r. Policja ma obowiązek sprawdzać stan drogomierza i wpisywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Photo by Loubna Aggoun on Unsplash CZYM JEST DROGOMIERZ? Drogomierz…

CZYM JEST ZNIEWAŻENIE? Znieważenie to  ubliżenie innej osobie w jej obecności lub pod jej nieobecność, ale publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do niej dotarła. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 216 Kodeksu karnego. CZY MOŻNA ŚCIGAĆ ZA ZNIEWAŻENIE W ŚRODKACH MASOWEGO KOMUNIKOWANIA? Tak, zresztą…

CZYM JEST ZNIESŁAWIENIE? Zniesławienia to pomówienie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przestępstwo…

Zacznę od tego, że niewiele osób jest świadomych, że hejt jest przestępstwem. Tymczasem osoby stosujące mowę nienawiści podlegają odpowiedzialności karnej. Zgodnie z kodeksem karnym zachowania te kwalifikowane są jako zniesławienie i znieważenie innej osoby, propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, znieważenie grupy lub osoby z powodu jej…

10 grudnia każdego roku przypada „Dzień Praw Człowieka”, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Photo by Maria Oswalt on Unsplash Bądźmy świadomi praw, które przysługują każdemu z nas. Oto one: Wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem swej…

Poniżej, kolejna- już szósta (ostatnia) część wpisów, dotyczących nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Photo by Christin Hume on Unsplash 1.Wstępne badanie sprawy- novum. Stronę wnoszącą pismo wszczynające postępowanie wzywa się do usunięcia jego braków, tylko gdy braki te uniemożliwiają przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego z udziałem strony wnoszącej pismo. Posiedzenie przygotowawcze…

Ze względu na obszerność nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przed Państwem, już V część wpisów dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Photo by Ross Findon on Unsplash Kolejne zmiany przedstawiają się następująco: 1.Wyznaczenie rozprawy. Przewodniczący i sąd podejmują czynności w sprawie tak, aby przebiegła zgodnie z planem rozprawy, a jeżeli planu nie…

Część IV moich wpisów, dotyczących nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem traktować będzie o nowo wprowadzonym do Tytułu VII Postępowań odrębnych- Dziale IIA- Postępowaniu w sprawach gospodarczych.  Reforma dotycząca tej kwestii, przedstawia się następująco. Photo by David Iskander on Unsplash 1. Wprowadzono katalog spraw gospodarczych. Sprawami gospodarczymi są…

Poniżej kolejna dawka zmian wprowadzonych do postępowania cywilnego. Tym razem część III o postępowaniu dowodowym. Photo by Marten Bjork on Unsplash 1.Uchylono przepis art. 213 § 1 kpc stanowiący o faktach powszechnie znanych oraz przepis art. 217 kpc stanowiący o prekluzji dowodowej. 2. Wysłuchanie stron lub innych osób-…