JAK WALCZYĆ Z HEJTEM I MOWĄ NIENAWIŚCI?

Zacznę od tego, że niewiele osób jest świadomych, że hejt jest przestępstwem. Tymczasem osoby stosujące mowę nienawiści podlegają odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z kodeksem karnym zachowania te kwalifikowane są jako zniesławienie i znieważenie innej osoby, propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, znieważenie grupy lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo jej bezwyznaniowości oraz znieważenie narodu lub Rzeczpospolitej.

Photo by ROBIN WORRALL on Unsplash

CZY MOŻNA KOGOŚ ZNIESŁAWIĆ LUB ZNIEWAŻYĆ W SIECI?

Tak. W obecnych czasach jest to zjawisko bardzo powszechne. Internet jest środkiem masowego komunikowania się, które to umożliwia. Dlatego też, zachowania te są kryminalizowane, a więc wprost wpisane w normy prawa karnego.

JAK WIĘC WALCZYĆ Z HEJTEM I MOWĄ NIENAWIŚCI?

Pierwsza myśl, która mi się nasuwa to: reagować!

Jeśli jesteś świadkiem hejterskiego zachowania, zasygnalizuj to. Okaż wsparcie ofierze (osobie hejtowanej) a sprawcy (hejtującemu) zwróć uwagę.

Skoro zachowanie odbywa się w Internecie, zgłoś naruszenie regulaminu administratorowi konkretnej strony internetowej, forum czy serwisu społecznościowego.

Ponadto, wiele profili, stron, daje możliwość zablokowania użytkownika (sprawcy, hejtującego).

Co istotne, zabezpiecz dowody. Najprościej zrobić zrzut ekranu. Jest to możliwe zarówno na komputerze jak i telefonie.

Ostatnim krokiem jest, zawiadomienie Policji lub Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

W kolejnych wpisach poruszę kwestię zniesławienia i znieważenia. Bądźcie czujni!