hejt Tag

CZYM JEST ZNIEWAŻENIE? Znieważenie to  ubliżenie innej osobie w jej obecności lub pod jej nieobecność, ale publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do niej dotarła. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 216 Kodeksu karnego. CZY MOŻNA ŚCIGAĆ ZA ZNIEWAŻENIE W ŚRODKACH MASOWEGO KOMUNIKOWANIA? Tak, zresztą…

CZYM JEST ZNIESŁAWIENIE? Zniesławienia to pomówienie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przestępstwo…

Zacznę od tego, że niewiele osób jest świadomych, że hejt jest przestępstwem. Tymczasem osoby stosujące mowę nienawiści podlegają odpowiedzialności karnej. Zgodnie z kodeksem karnym zachowania te kwalifikowane są jako zniesławienie i znieważenie innej osoby, propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, znieważenie grupy lub osoby z powodu jej…