Prawo i postępowanie cywilne

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej związany jest z postępowaniem pojednawczym. Jego uregulowanie prawne znajdziemy już w Kodeksie postępowania cywilnego, w przepisach art. 184- 186. Z niniejszego artykułu dowiesz się: kiedy ugoda jest dopuszczalna? do jakiego sądu należy wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?…

Odsetki za opóźnienie od kwoty zadośćuczynienia to wciąż żywy temat. W praktyce bywa z nim różnie. Dlatego też poniżej przedstawiam Ci najczęstsze linie orzecznicze z tego zakresu. Z niniejszego artykułu dowiesz się więc: jaka jest podstawowa zasada zasądzania odsetek? jaki jest termin powstania opóźnienia w…

Ten artykuł pomoże Ci w napisaniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także w zapoznaniu się z przebiegiem postępowania pojednawczego. Z niniejszego wpisu dowiesz się: w jakich sprawach możesz złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej? kiedy ugoda jest niedopuszczalna? do jakiego sądu należy…

Tarcza Antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 r. traktuje także o zmianach w umownym używaniu rzeczy, najmie, dzierżawie. Niniejszy wpis będzie traktował głównie o najmie lokali. Z artykułu dowiesz się: kiedy i w jaki sposób jest możliwe przedłużenie okresu obowiązywania umów najmu lokalu? kto nie…

Ustawą z dnia 22 listopada 2002 r. uregulowano wyrównanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Faktycznie, obecnie żyjemy w rzeczywistości stanu nadzwyczajnego, lecz nie stwierdzonego formalnie. Jednak środowiska sędziowskie, prawnicze opowiadają się za tym, aby w…

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące sposobu ustalania wartości nieruchomości obciążonej hipoteką, a podlegającej podziałowi majątku wspólnego małżonków. PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO- CO Z KREDYTEM HIPOTECZNYM?   Orzecznictwo jak i doktryna wskazują na dwa kierunki dotyczące przedmiotowego zagadnienia. Pierwszy stanowi, o tym że do wartości nieruchomości…

Poniżej, kolejna- już szósta (ostatnia) część wpisów, dotyczących nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Photo by Christin Hume on Unsplash 1.Wstępne badanie sprawy- novum. Stronę wnoszącą pismo wszczynające postępowanie wzywa się do usunięcia jego braków, tylko gdy braki te uniemożliwiają przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego z udziałem strony wnoszącej pismo. Posiedzenie przygotowawcze…

Ze względu na obszerność nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przed Państwem, już V część wpisów dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Photo by Ross Findon on Unsplash Kolejne zmiany przedstawiają się następująco: 1.Wyznaczenie rozprawy. Przewodniczący i sąd podejmują czynności w sprawie tak, aby przebiegła zgodnie z planem rozprawy, a jeżeli planu nie…

Część IV moich wpisów, dotyczących nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem traktować będzie o nowo wprowadzonym do Tytułu VII Postępowań odrębnych- Dziale IIA- Postępowaniu w sprawach gospodarczych.  Reforma dotycząca tej kwestii, przedstawia się następująco. Photo by David Iskander on Unsplash 1. Wprowadzono katalog spraw gospodarczych. Sprawami gospodarczymi są…

Poniżej kolejna dawka zmian wprowadzonych do postępowania cywilnego. Tym razem część III o postępowaniu dowodowym. Photo by Marten Bjork on Unsplash 1.Uchylono przepis art. 213 § 1 kpc stanowiący o faktach powszechnie znanych oraz przepis art. 217 kpc stanowiący o prekluzji dowodowej. 2. Wysłuchanie stron lub innych osób-…