Prawo i postępowanie cywilne

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do KPC nowy Rozdział- 2A „Organizacja Postępowania”. Przepisy te będą obowiązywały od dnia 7 listopada 2019 r. Rozdział, o którym mowa, zawiera regulacje dotyczące odpowiedzi na pozew,…

Dnia 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie obszerna nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego też, moje opracowanie najważniejszych zmian proceduralnych wchodzących w życie, zostanie podzielone na kilka części. O to część pierwsza (I). Photo by AbsolutVision on Unsplash 1. Nadużycie prawa procesowego- novum. Wprowadzono…

Zgodnie z przepisem art. 143 Kpc, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora…

Dnia 21 sierpnia 2019 r. wchodzą w  życie zmiany wprowadzone w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. Związane jest to ze znacznymi podwyżkami kosztów sądowych, które będą musiały ponieść Strony. Poniżej przedstawiam najistotniejsze zmiany. Photo by lucas Favre…