Blog

Dopiero co minął Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, jest  to więc dobry czas, abym przedstawiła Wam jakie są uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego. CZEGO DOWIESZ SIĘ Z TEGO ARTYKUŁU? – kim jest pokrzywdzony? – kim jest oskarżyciel posiłkowy? – jakie są uprawnienia pokrzywdzonego? – jakie są…

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące sposobu ustalania wartości nieruchomości obciążonej hipoteką, a podlegającej podziałowi majątku wspólnego małżonków. PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO- CO Z KREDYTEM HIPOTECZNYM?   Orzecznictwo jak i doktryna wskazują na dwa kierunki dotyczące przedmiotowego zagadnienia. Pierwszy stanowi, o tym że do wartości nieruchomości…

Z  danych GUS wynika, że w 2018 roku orzeczono 62,8 tys. rozwodów. Ich liczba cały czas rośnie. Wśród przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego najwyżej plasuje się niezgodność charakterów (43 %). W praktyce widzę, że w pewnych przypadkach ludzie zbyt pochopnie podejmują decyzję o rozwodzie. Nie jesteś…

Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. jakie są zasady ponoszenia odpowiedzialności przez podmioty zbiorowe za czyny zabronione oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności. CZYM JEST PODMIOT ZBIOROWY? Podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,…

Zastanawiasz się, czy jako narzeczony/ a masz prawo do informacji o stanie zdrowia wybranki/ a oraz prawo do decydowania o jej/ jego leczeniu? Przeczytaj poniższy artykuł. CZEGO DOWIESZ SIĘ Z TEGO WPISU? Jaki jest status prawny narzeczonego/ narzeczonej na gruncie prawa medycznego? Jakie uprawnienia przysługują…

Obowiązek poddania dziecka szczepieniu ochronnemu wynika wprost z ustawy i nie musi być potwierdzony decyzją administracyjną. Organy sanitarne nie mają podstaw do wydawania w tym przedmiocie decyzji administracyjnych (V KK 306/15 – wyrok SN – Izba Karna z dnia 08-01-2016). Zgodnie z art. 5 ust….

Ostatnio w mediach jest bardzo głośno o kontroli pojazdów mechanicznych, a konkretnie stanu przebiegu ich liczników. Wynika to z faktu, iż od 1 stycznia 2020 r. Policja ma obowiązek sprawdzać stan drogomierza i wpisywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Photo by Loubna Aggoun on Unsplash CZYM JEST DROGOMIERZ? Drogomierz…

CZYM JEST ZNIEWAŻENIE? Znieważenie to  ubliżenie innej osobie w jej obecności lub pod jej nieobecność, ale publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do niej dotarła. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 216 Kodeksu karnego. CZY MOŻNA ŚCIGAĆ ZA ZNIEWAŻENIE W ŚRODKACH MASOWEGO KOMUNIKOWANIA? Tak, zresztą…

CZYM JEST ZNIESŁAWIENIE? Zniesławienia to pomówienie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przestępstwo…

Zacznę od tego, że niewiele osób jest świadomych, że hejt jest przestępstwem. Tymczasem osoby stosujące mowę nienawiści podlegają odpowiedzialności karnej. Zgodnie z kodeksem karnym zachowania te kwalifikowane są jako zniesławienie i znieważenie innej osoby, propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, znieważenie grupy lub osoby z powodu jej…