NARAŻENIE NA ZARAŻENIE- CZY GROZI ZA TO WIĘZIENIE?

Narażenie na zarażenie. Dzisiaj dowiesz się więcej na ten temat.

Przepis art. 161 Kodeksu karnego określa odpowiedzialność karną za wymieniony czyn.

KTO DOPUSZCZA SIĘ PRZESTĘPSTWA NARAŻENIA NA ZARAŻENIE?

Przestępstwa tego dopuszcza się osoba zarażona wirusem HIV, osoba dotknięta chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu.

Photo by Jusdevoyage on Unsplash.

JAKA KARA GROZI ZA PRZEDMIOTOWE PRZESTĘPSTWO?

W sytuacji narażenia na zarażenie wirusem HIV, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast, gdy chodzi o chorobę weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobę nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W sytuacji, gdy  sprawca czynu określonego powyżej naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

CZY ŚCIGANIE PRZESTĘPSTWA NASTĘPUJE Z URZĘDU?

Co do zasady,  ściganie przestępstw określonych powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego. Za wyjątkiem narażenia na zarażenie wielu osób- w tym przypadku ściganie następuje z urzędu.

JAKIE ZACHOWANIE SPRAWCY NALEŻY UZNAĆ ZA NARAŻENIE NA ZARAŻENIE?

Jak wskazuje doktryna, możliwe „drogi zakażeń”, są zróżnicowane, w zależności od tego, czy narażenie na zakażenie dotyczy wirusa HIV, czy też choroby zakaźnej. Tak więc o narażeniu na zarażenie może świadczyć każde zachowanie, z którego wynika niebezpieczeństwo zakażenia.

A o charakterze i rodzaju zachowań narażających bezpośrednio na zakażenie chorobami zakaźnymi, decydowały będą właściwości i specyfika konkretnej choroby.

A CO W SYTUACJI EPIDEMII/ PANDEMII?

Jeżeli sprawca swoim zachowaniem „powoduje zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej”, sprowadzając niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, to popełnia przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art. 165 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego (sprowadzenie stanu powszechnie niebezpiecznego dla życia lub zdrowia wielu osób).