odpowiedzialność karna Tag

Fałszerstwo faktur to przestępstwo stypizowane w art. 270a Kodeksu karnego. O tym czynie przeczytasz poniżej. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za fałszerstwo faktur? kto może być sprawcą przedmiotowego przestępstwa? czym jest podrobienie faktury? czym jest przerobienie faktury? na czym polega użycie faktury…

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie ochrony danych osobowych. W uzasadnieniu przedmiotowej ustawy  podkreślono, że odpowiedzialność karna ma być wyjątkiem przewidzianym wyłącznie dla najcięższych naruszeń przepisów. Będzie stanowiła uzupełnienie dla szeroko uregulowanej odpowiedzialności administracyjnej i…

Artykuł ten, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, to ciąg dalszy zagadnienia odpowiedzialności karnej pracodawcy za naruszenie praw pracowników. Tym razem jednak będę pisać o czynach wskazanych w kodeksie karnym, a nie w kodeksie pracy. I nie są to już wykroczenia. Z niniejszego artykułu…

Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie praw pracowników, za wykroczenia, jest uregulowana w Kodeksie pracy. Poniżej przedstawiam najistotniejsze kwestie. Z artykułu dowiesz się: czy tylko pracodawca odpowiada za naruszenie praw pracowników? jaki jest katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika? jaka kara grozi za poszczególne czyny? Photo by…

Przepis art. 209 Kodeksu karnego stanowi o odpowiedzialności karnej za czyn jakim jest uchylanie się od płacenia alimentów. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za przedmiotowe przestępstwo? w jaki sposób można uchylić się od kary? jakie są znamiona przestępstwa niealimentacji? co w sytuacji…

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o odpowiedzialności karnej lekarzy i personelu medycznego za błąd medyczny. Póki jej nie wyłączono ze względu na pandemię COVID-19, przedstawię Ci jak wyglądają takie sprawy w praktyce orzeczniczej. Z niniejszego artykułu dowiesz się: kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność karną…

Narażenie na zarażenie. Dzisiaj dowiesz się więcej na ten temat. Przepis art. 161 Kodeksu karnego określa odpowiedzialność karną za wymieniony czyn. KTO DOPUSZCZA SIĘ PRZESTĘPSTWA NARAŻENIA NA ZARAŻENIE? Przestępstwa tego dopuszcza się osoba zarażona wirusem HIV, osoba dotknięta chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną…

Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. jakie są zasady ponoszenia odpowiedzialności przez podmioty zbiorowe za czyny zabronione oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności. CZYM JEST PODMIOT ZBIOROWY? Podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,…