JAK UZYSKAĆ ULGI W OPŁACANIU SKŁADEK?

Z przedmiotowego artykułu uzyskasz informacje dotyczące ulg w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej- odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek.

Przy takiej formie pomocy nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Ponadto ulgi mogą dotyczyć ubezpieczenia przedsiębiorcy jak i osób, które zatrudnia. Co istotne, można się o nie ubiegać za okres od stycznia 2020 r.

Photo by Travis Essinger on Unsplash

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULG W OPŁACANIU SKŁADEK?

Z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek może skorzystać płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

JAKIE FORMALNOŚCI MUSISZ SPEŁNIĆ ABY UZYSKAĆ ULGĘ?

Jak już wyżej wskazałam, aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność.

Nie ma również znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą.

Natomiast, jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek ZUS naliczy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga.

CZY SKORZYSTANIE Z ULGI WYKLUCZA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z INNYCH FORM POMOCY?

Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ULGĘ?

W celu otrzymania odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (RDU).

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

CO W SYTUACJI ODMOWY PRAWA DO ULGI?

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ZUS, możesz złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od ZUS odpowiedź na Twój wniosek.