nakazy i zakazy Tag

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii postanowiono o pierwszym znoszeniu ograniczeń dookreślono również jakże istotny: – nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz – obowiązek stosowania środków profilaktycznych. Z…