ustawa o ochronie danych osobowych Tag

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie ochrony danych osobowych. W uzasadnieniu przedmiotowej ustawy  podkreślono, że odpowiedzialność karna ma być wyjątkiem przewidzianym wyłącznie dla najcięższych naruszeń przepisów. Będzie stanowiła uzupełnienie dla szeroko uregulowanej odpowiedzialności administracyjnej i…