KARA ZA JAZDĘ NA HULAJNODZE ELEKTRYCZNEJ

Kara za jazdę na hulajnodze elektrycznej jest jak najbardziej zgodna z prawem. Uregulowanie tej kwestii znajdziesz w Kodeksie wykroczeń ale i w Prawie o ruchu drogowym.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • czym jest hulajnoga elektroniczna?
  • jakie wykroczenie wiąże się z jazdą na hulajnodze elektrycznej?
  • jaka kara grozi za przedmiotowe wykroczenie?
  • jakie są obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną?
  • czego nie wolno osobie poruszającej się hulajnogą?
  • jakie są zasady korzystania z jezdni i chodnika dla pieszych przez kierującego?
  • jaka jest dozwolona prędkość poruszania się na hulajnodze elektrycznej?
  • czy dzieci mogą poruszać się hulajnogą elektryczną?

 

Photo by JavyGo on Unsplash

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

To pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

KODEKS WYKROCZEŃ

Zgodnie z przepisem art. 86a Kodeksu wykroczeń:

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

WYSOKOŚĆ GRZYWNY

Przypominam, że grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych.

KIEROWANIE HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ

Zgodnie z art. 33 Prawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.:

Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych kierujących tymi pojazdami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z przepisem powyższym.

CZEGO ZABRANIA SIĘ KIERUJĄCEMU

Kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

Co więcej, kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

ZASADY KORZYSTANIA Z JEZDNI I CHODNIKA DLA KIERUJĄCYCH HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ

Zgodnie z art. 33a Prawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.:

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

PRĘDKOŚĆ PORUSZANIA SIĘ

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

PORUSZANIE SIĘ DZIECI HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ

Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.

W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.