obowiązek naprawienia szkody Tag

Podstawy prawne wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym uregulowane zostały przepisem art. 46 Kodeksu karnego. Ale i w tym przypadku stosujemy także przepisy prawa cywilnego, o czym niżej. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jakie są zasady orzekania przez sąd obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia?…