ochrona zwierząt Tag

Na dzień 22 maja przypada Dzień Praw Zwierząt. Dlatego też, powstał ten wpis- odpowiedzialność karna za przestępstwa nad zwierzętami. Chcę, żebyś wiedział/a, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Jesteś mu winien/winna poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego…