przerobienie Tag

Fałszerstwo faktur to przestępstwo stypizowane w art. 270a Kodeksu karnego. O tym czynie przeczytasz poniżej. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za fałszerstwo faktur? kto może być sprawcą przedmiotowego przestępstwa? czym jest podrobienie faktury? czym jest przerobienie faktury? na czym polega użycie faktury…