roszczenie odszkodowawcze Tag

Ustawą z dnia 22 listopada 2002 r. uregulowano wyrównanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Faktycznie, obecnie żyjemy w rzeczywistości stanu nadzwyczajnego, lecz nie stwierdzonego formalnie. Jednak środowiska sędziowskie, prawnicze opowiadają się za tym, aby w…