środki psychotropowe Tag

Dzisiaj przeczytasz o znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z niniejszego artykułu dowiesz się: co oznacza „znaczna ilość”? jak jest liczona znaczna ilość? jakie są kryteria określenia znacznej ilości narkotyków? czy konieczne jest ustalenie ilości aktywnej? czy rodzaj środków odurzających ma znaczenie? Photo by…