ustrój majątkowy Tag

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest jednym ze sposobów, dzięki którym można zmienić ustrój majątkowy małżeński. W przypadku orzeczenia sądu w tym zakresie mamy do czynienia z tzw. „przymusowym ustrojem majątkowym”. Stanowi o tym wyraźnie przepis art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z niniejszego artykułu…