zakaz kontaktowania się Tag

Zakaz kontaktowania się, zbliżania, opuszczania miejsca jako środek karny został określony w przepisie art. 41a Kodeksu karnego. Wyróżniamy więc: 1) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach; 2) zakaz kontaktowania się z określonymi osobami; 3) zakaz zbliżania się do określonych osób; 4) zakaz opuszczania określonego…