zakażenie Tag

Niniejszy artykuł noszący tytuł „Odpowiedzialność szpitala za zakażenie pacjenta” otwiera cykl wpisów dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu szkody na osobie w wyniku błędu medycznego. Dowiesz się z niego: na jakiej zasadzie szpital ponosi odpowiedzialność za zakażenia szpitalne? jaki jest charakter odpowiedzialności szpitala za zakażenia szpitalne?…