znieważenie Tag

CZYM JEST ZNIEWAŻENIE? Znieważenie to  ubliżenie innej osobie w jej obecności lub pod jej nieobecność, ale publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do niej dotarła. Przestępstwo to zostało stypizowane w art. 216 Kodeksu karnego. CZY MOŻNA ŚCIGAĆ ZA ZNIEWAŻENIE W ŚRODKACH MASOWEGO KOMUNIKOWANIA? Tak, zresztą…