kodeks karny skarbowy Tag

Uporczywe niepłacenie podatku zostało uregulowane w art. 57 Kodeksu karnego skarbowego, który wyraźnie stanowi, że podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Z niniejszego artykułu dowiedziałeś  się już: jaka kara grozi na niepłacenie podatku? czy to przestępstwo czy…

Firmanctwo, czyli zatajenie działalności gospodarczej. Zachowanie to stypizowane zostało w przepisie art. 55 Kodeksu karnego skarbowego. Z niniejszego artykułu dowiesz się więc: na czym polega firmanctwo? jaka kara grozi za przedmiotowy czyn? czym jest mała wartość kwoty podatku? ile wynosi ustawowy próg? jak rozumieć działalność…