TARCZA ANTYKRYZYSOWA W TURYSTYCE

Tzw. Tarcza Antykryzysowa w swej treści dotyka również obszarów turystyki i hotelarstwa.

Z poniższego tekstu dowiesz się:

  • czy możesz odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej lub ją rozwiązać ze względu na wystąpienie koronawirusa?
  • czy przysługuje Ci zwrot pieniędzy?
  • czy musisz godzić się na voucher zamiast zwrotu pieniędzy?

Photo by Markus Spiske on Unsplash

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zasadą jest, że podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

ROZWIĄZANIE UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Jeśli chodzi natomiast o rozwiązanie umowy w obecnej sytuacji wystąpienia COVID-19, to organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

– organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

SKUTECZNOŚĆ Z MOCY PRAWA

Takie odstąpienie lub rozwiązanie umowy z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2 jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Przez ten czas nie otrzymasz więc zwrotu pieniędzy, które wpłaciłeś na wycieczkę.

VOUCHER ZAMIAST ZWROTU PIENIĘDZY

Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.