zakazy i ograniczenia Tag

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. dookreślono obowiązywanie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tak jak poprzednio, również w niniejszym opracowaniu nie poruszam już kwestii, które zostały powtórzone w poprzednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia jak i poprzednim rozporządzeniu Rady…

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 20 marca do odwołania. Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. jakie wprowadzono nowe ograniczenia i zakazy wymienionym dokumentem. Podkreślę jedynie, że…

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 14 marca do odwołania. Z poniższego artykułu dowiesz się jakie wprowadzono ograniczenia i zakazy wymienionym dokumentem. OGRANICZENIA OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA…