Przepisy ogólne

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. dookreślono obowiązywanie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tak jak poprzednio, również w niniejszym opracowaniu nie poruszam już kwestii, które zostały powtórzone w poprzednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia jak i poprzednim rozporządzeniu Rady…

Od czasu wprowadzenia stanu epidemii, rodzice zastanawiają się, czy mogą nie zgodzić się by były  partner/ka zabrał/a dziecko na weekend. Co więc z kontaktami z dzieckiem w stanie epidemii? Na powyższe pytanie odpowiedziało już Ministerstwo Sprawiedliwości. Photo by Joel Overbeck on Unsplash Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w mocy…

Tym razem, już nie rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ale rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W niniejszym opracowaniu nie poruszam już kwestii, które zostały powtórzone w poprzednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia, a…

Tym razem, już nie rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ale rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W niniejszym opracowaniu nie poruszam już kwestii, które zostały powtórzone w poprzednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia, a…

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniono rozporządzenie MZ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Stąd tytuł artykułu: nowe zakazy czy  zasady bezpieczeństwa? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Tobie. Pomimo zmian, w mocy…

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 20 marca do odwołania. Z poniższego artykułu dowiesz się m.in. jakie wprowadzono nowe ograniczenia i zakazy wymienionym dokumentem. Podkreślę jedynie, że…

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 14 marca do odwołania. Z poniższego artykułu dowiesz się jakie wprowadzono ograniczenia i zakazy wymienionym dokumentem. OGRANICZENIA OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA…

Zastanawiasz się, czy możesz zrezygnować z umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem wycieczki ze względu na koronawirusa? Poniżej znajdziesz odpowiedź. Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić…

10 grudnia każdego roku przypada „Dzień Praw Człowieka”, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Photo by Maria Oswalt on Unsplash Bądźmy świadomi praw, które przysługują każdemu z nas. Oto one: Wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem swej…

Nie każdy jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika czy też obrońcy w postępowaniu sądowym. Dlatego też istnieje możliwość uzyskania takowej pomocy prawnej z urzędu. Jak więc ustanowić adwokata z urzędu? Należy złożyć wniosek o przyznanie adwokata z urzędu do sądu przed którym sprawa się…