Author: admin

Nielegalne podsłuchiwanie czy też nielegalna instalacja nadajnika GPS a więc nielegalne uzyskiwanie informacji wiąże się  z odpowiedzialnością karną. Wyraźnie mówi o tym przepis art. 267 Kodeksu karnego. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jaka kara grozi za nielegalne uzyskiwanie informacji? jakie zachowania są uznawane za nielegalne?…

Pomoc w aborcji, aborcja, tabletka poronna, tabletka „dzień po” – to tematy, które wywołują niemałe poruszenie w świecie, a co dopiero w naszym kraju. W polskim prawie istnieje możliwość dokonania aborcji jednak tylko i wyłącznie w określonych przypadkach, jednak nie to jest tematem artykułu. Co…

„Pusta” faktura, faktura nierzetelna, faktura fikcyjna to określenia pojawiające się bardzo często w postępowaniach  w sprawach karnych skarbowych.  Z niniejszego artykułu dowiesz się więc: jak można kwestionować wiarygodność faktury? czy wystawienie „pustej” faktury rodzi obowiązek podatkowy w zakresie VAT? jak prawnie jest kwalifikowany czyn wprowadzenia…

Śpieszę  już z odpowiedzią, możliwe jest umorzenie postępowania o posiadanie narkotyków, konkretyzując o nielegalne posiadanie środków odurzających  lub substancji psychotropowych. Z niniejszego artykułu dowiesz się: jakie są warunki umorzenia postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków? na jakiej podstawie prawnej jest to możliwe? co oznacza nieznaczna…

Przedmiotem niniejszego wpisu jest mój e-book „Przykłady zarzutów w apelacji karnej”. Dowiesz się z niego: skąd pomysł na taki produkt? do kogo e-book jest skierowany? w czym ten produkt może pomóc? SKĄD POMYSŁ NA PRODUKT ELEKTRONICZNY? Pomysł stworzenia e-booka o przykładach zarzutów w apelacji karnej…

Zakaz kontaktowania się, zbliżania, opuszczania miejsca jako środek karny został określony w przepisie art. 41a Kodeksu karnego. Wyróżniamy więc: 1) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach; 2) zakaz kontaktowania się z określonymi osobami; 3) zakaz zbliżania się do określonych osób; 4) zakaz opuszczania określonego…

Stan wyższej konieczności został uregulowany w art. 26 Kodeksu Karnego. Właśnie o tym kontratypie będzie traktował niniejszy wpis. Z artykułu dowiesz się: czym jest stan wyższej konieczności? co w sytuacji przekroczeni granic wyższej konieczności? jakie są przesłanki zastosowania niniejszego kontratypu? czego nie można usprawiedliwiać stanem…

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest jednym ze sposobów, dzięki którym można zmienić ustrój majątkowy małżeński. W przypadku orzeczenia sądu w tym zakresie mamy do czynienia z tzw. „przymusowym ustrojem majątkowym”. Stanowi o tym wyraźnie przepis art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z niniejszego artykułu…

Obrona konieczna została uregulowana w art. 25 Kodeksu Karnego. Właśnie o tym kontratypie będzie traktował niniejszy wpis. Z artykułu dowiesz się: czy osoba stosująca obronę konieczną popełnia przestępstwo? jakie są konsekwencje przekroczenia granic obrony koniecznej? komu przysługuje prawo do obrony koniecznej? jakie są warunki przyjęcia…

Dobrowolne poddanie się karze (dpk) przewidziane jest m.in. w przepisie art. 387 Kodeksu postępowania karnego. Tej właśnie kwestii dotyczy poniższy artykuł. Dowiesz się z niego: jakie są warunki złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze (dpk)? czy sąd ma obowiązek uwzględnić wniosek? jakie są obowiązki…